Nhạc VÕ TÁ HÂN
Thơ CAO NGUYÊN

Hòa âm & Thu âm: Quang Đạt

Ghi Chú: Mọi Ý Kiến và Đóng Góp, Xin Liên Lạc: han.le3359@gmail.com

Nghe Tất Cả NhạcTrong SaigonOcean