Tiếng Hát
Thu Hà

Hòa âm: Lê Huy

Ghi Chú: Mọi Ý Kiến và Đóng Góp, Xin Liên Lạc: han.le3359@gmail.com

Nghe Nhạc TrongSaigonOcean