Tiếng Hát
Nguyên Hùng

Nguyễn Long Khánh hòa âm và thu âm

Ghi Chú: Mọi Ý Kiến và Đóng Góp, Xin Liên Lạc: han.le3359@gmail.com

Nghe Tất Cả NhạcTrong SaigonOcean